O nás

Centrum pro cambridgeské zkoušky Univerzity Karlovy bylo založeno v první polovině roku 2012 jakožto jedna z mnoha poboček Cambridge English Language Assessment.  Cambridge English Language Assessment si v roce 2013 připomene již sté výročí testování v oblasti angličtiny jako cizího jazyka.

Centrum má sídlo na Katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se sídlem v Praze 1, Celetná  ulice 13 (2. patro).

Centrum je oprávněno organizovat zkoušky pro všechny fakulty Univerzity Karlovy včetně mimopražských.

Centrum má oprávnění vykonávat následující zkoušky:

 • Cambridge English: Preliminary (dříve PET)
 • Cambridge English: Preliminary for Schools
 • Cambridge English: First (dříve FCE)
 • Cambridge English: First for Schools
 • Cambridge English: Advanced (dříve CAE)
 • Cambridge English: Proficiency (dříve CPE)
 • TKT (Teaching Knowledge Test) – zkoušky z oborové didaktiky angličtiny
 • Centrum má právo vykonávat zkoušky v obou formách: tradiční papírové i počítačové, pokud obě existují.Centrum má identifikační číslo CZ 036

  Charakteristika zkoušek
  Svojí úrovní jednotlivé zkoušky odpovídají úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR):

  Cambridge Exams - CEFR Diagram