Podmínky

  1. Po přihlášení a zaplacení zkoušky zkouškové centrum provádí Vaši registraci u Cambridge English Language Assessment v Cambridge. Po zpracování obdržíte mailem potvrzení o registraci a pozvánku ke zkoušce včetně pokynů pro kandidáty.
  2. Za jednu platbu lze zkoušku skládat pouze jednou. V případě nesložení zkoušky, můžete zkoušku skládat znovu v následujícím termínu, ale po opětovném zaplacení.
  3. Pokud jste se jednou přihlásili a zaplatili za zkoušku, termín již nelze zrušit. V případě neúčasti u zkoušky termín propadá bez náhrady.
  4. Jediným uznaným důvodem neúčasti u zkoušky je nemoc doložená lékařským potvrzením neprodleně dodaným do zkouškového centra. I tomto případě se odečítá 20% ceny zkoušky.
  5. V případě, že jste dyslektik, dysgrafik, či máte jiný handicap tohoto druhu, je možné uzpůsobit podmínky konání zkoušky. V tomto případě kontaktujte předem vedoucího centra, který vám sdělí podrobnosti. Pokud se rozhodnete o uzpůsobení podmínek požádat, musíte tak učinit současně s podáním přihlášky, dodatečně již tak nelze učinit. Uzpůsobení se provádí na základě předložení potvrzení lékaře, psychologa, speciálního pedagoga apod.
  6. Termíny uvedené výše jsou pevně dány Cambridge English Language Assessment, a proto je nelze měnit. Jsou to data, kdy se konají všechny části kromě ústní části. V případě Cambridge English: Preliminary se ústní zkouška koná v ten samý den. V případě ostatních zkoušek se termín konání ústní zkoušky dozvíte z pozvánky ke zkoušce. Ten stanovuje každé zkouškové centrum samo v souladu s propozicemi Cambridge English Language Assessment.
  7. Termíny a další informace týkající se TKT budou zveřejněny později.
  8. Před zkouškou musí být každý kandidát vyfotografován a jeho foto uloženo do cambridgeského systému.