Přihlášky a přihlašování

Rozhodli-li jste se skládat některou ze zkoušek, pro kterou má naše centrum oprávnění, vyplňte příslušnou přihlášku, podepište a osobně nebo elektronicky ji doručte do Zkouškového centra Univerzity Karlovy na Katedře anglického jazyka a literatury, Celená 13, místnost číslo 5 nebo 7. Pro elektronické podání můžete využít e-mailovou adresu bohuslav. dvorak@pedf.cuni.cz.

Zároveň je nutné, abyste zaplatili cenu za zkoušku uvedenou v ceníku. Platbu proveďte  elektronicky tak, aby došla na uvedené číslo účtu nejpozději dva dny po termínu pro přihlašování. Pokud platba v daném termínu na účet nedojde, nemůže dojít k Vaší registraci ke zkoušce u Cambridge English Language Assessment. Zároveň z důvodu urychlení přihlašování do cambridgeského systému a rychlého řešení možných problémů s prodlením platby doručte kopii příkazu k úhradě do Zkouškového centra v Celené ulici. Můžete to také provést elektronicky nebo příkaz doručit osobně.

Číslo účtu:  85236011/0100

Variabilní symbol: 867512

Poznámka: Do poznámky pro rozeznání platby vždy uveďte Vaše jméno a příjmení a zkratku zkoušky, na kterou se hlásíte: například J.Novák-FCE

Stáhněte si přihlášku níže, vyplňte potřebné údaje a doručte do daného termínu do Zkouškového centra Univerzity Karlovy. Nezapomeňte na kopii příkazu k úhradě.
Přihláška k vyplnění v počítači (formát .docx)

Přihlášky k vyplnění ručně (formát .pdf)

Podepsanou přihlášku nám můžete zaslat taktéž elektronicky (viz postup dále).

Postup pro zaslání přihlášky elektronicky pomocí formuláře

  1. Naskenujte přihlášku a kopii příkazu k úhradě do jediného souboru ve formátu .pdf
  2. Soubor pojmenujte prijmeni.pdf, např. novak.pdf
  3. Soubor odešlete pomocí formuláře níže.

(Pozn.: V případě, že zasíláte více souborů, všechny zazipujte do jediného souboru s názvem “prijmeni.zip” a ten poté odešlete pomocí formuláře níže.)

Formulář pro zaslání přihlášky a dokladů o zaplacení

 

Ochrana proti spamu