V den zkoušky

V den zkoušky se dostavte na místo uvedené v pozvánce ke zkoušce. Přijďte alespoň 20 minut před časem uvedeným v pozvánce, aby bylo možno provést nutné administrativní úkony a úkony spojené k zadání úkolů. Všichni kandidáti musí být vyfotografováni do cambridgeské databáze. Bez toho nemohou skládat zkoušku.

Přineste s sebou pozvánku ke zkoušce, průkaz totožnosti, propisovačku. Vše ostatní potřebné bude pro Vás připraveno zkouškovým centrem. Některé části zkoušky se píší propisovačkou, jiné obyčejnou tužkou, některé se píší přímo do zkouškového sešitu, jindy se odpovědi přenášejí na záznamový arch. Proto věnujte pozornost instrukcím, které Vám zadávající podává, a řiďte se jimi. V případě porušení instrukcí nebo v případě nevhodného chování můžete být od zkoušky vyloučeni. V případě pozdního příchodu nemusíte již být do zkouškové místnosti vpuštěni. Pokud ano, ztracený čas se nenastavuje. Nezapomeňte, že Vaše mobilní telefony musí být po dobu trvání každé části zkoušky vypnuté. Ke zkoušce nejsou povoleny žádné pomůcky jako například slovník.

V případě nemoci kontaktujte mailem nebo telefonicky sekretariát zkouškového centra a neprodleně dodejte lékařské potvrzení.