Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na KAJL pro zájemce o bakalářské studium a pro zájemce o rozšiřující studium Učitelství AJ pro 2. st. ZŠ  a SŠ

Kurz akreditován jako: Prohlubující kurz AJ pro pedagogické pracovníky

Data a čas konzultací:

  • 16. 3., 30. 3, 13. 4., 27. 4., 11. 5. 2019
  • 12,00–14,15 – přestávka – 14,45–16,15

Počet vyučovacích hodin: 25

V případě odvolání některé z konzultací bude náhradní konzultace 18. 5. 2019.

Cena kurzu: 3 500,-

V ceně kurzu zahrnuty výukové materiály.

Kapacita kurzu je omezena.

Kurz bude probíhat v budově PedF UK – Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Číslo účtu a formulář přihlášky k dispozici zde.

Další informace na ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz

Mgr. Ivana Jančovičová
vedoucí kurzu