Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2023

 

Katedra anglického jazyka a literatury PedF UK pořádá

Přípravný kurz

k přijímacím zkouškám

pro zájemce o bakalářské studium anglického jazyka a o rozšiřující studium anglického jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

25. 3., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 20. 5. (soboty) 
vždy 12,00–16,30 (14,15–15,00 přestávka)

V případě, že by bylo některé setkání zrušeno, se náhradní setkání uskuteční 3. 6.

Cena kurzu: 3 500,-

V ceně kurzu zahrnuty výukové materiály (starší přijímací testy, které nejsou jinak k dispozici). 

Kapacita kurzu je omezena.

Kurz bude probíhat online přes ZOOM.

Přihláška

Přihlášku a potvrzení o platbě zašlete nejpozději do 15. 3. 2023 na níže uvedenou e-mailovou adresu.

 

Garant kurzu: Mgr. Ivana Jančovičová

Další informace na ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz