Přípravný kurz

k přijímacím zkouškám na KAJL

pro zájemce o bakalářské a rozšiřující studium Učitelství AJ pro 2. st. ZŠ a SŠ

se uskuteční ve dnech
8. 4., 22. 4., 6. 5., 13. 5., 27. 5. 2017.

více informací o kurzu (pdf)

přihláška do kurzu (pdf)

Studenti pozor, blíží se termín

OTEVŘENÍ REGISTRACÍ

DO ONLINE DATABÁZE

PROGRAM ERASMUS+

na celý akademický rok 2017/2018.

Databáze (https://is.cuni.cz/webapps) bude otevřena
od 16. 2. 2017 do 15. 3. 2017.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Příslušné přihlašovací materiály
(CV, motivační dopis a přehled studijních výsledků)
odevzdejte M. Bojarové nebo paní sekretářce Čížkové do 16. 3., 11 hodin.

Výběrové řízení se bude konat v pátek 17. 3. 2017 ve 13 hodin.

 

Více informací: Fakultní web, Oddělení pro zahraniční vztahy.