Announcements

Dear Students,

Inspired by the Royal Shakespeare Company, the British Council invites you to this fascinating new approach to learning and teaching Shakespeare. No previous knowledge required. Just bring enthusiasm. Please reserve your place. You will get a Certificate accredited by the Czech Ministry of Education. 

If you would also like to be a member of the British Council club to help you improve your teaching, come along to the workshop for further information.

Date: 18 February

Time: 14.00 – 18.00 (with a break in the middle)

Place: Celená 13, Room 1

 

Look forward to seeing you there,

Jat Dhillon


 
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na KAJL
pro zájemce o bakalářské studium a pro zájemce o rozšiřující studium Učitelství AJ pro 2. st. ZŠ a SŠ

Kurz akreditován jako: Prohlubující kurz AJ pro pedagogické pracovníky

Data a čas konzultací:
7. 3., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4. 2015, 11:00 – 13:15, přestávka, 14:00 – 15:30
V případě odvolání některé z konzultací bude náhradní konzultace 2.5. 2015.

Cena kurzu: 3 500,- (V ceně kurzu zahrnuty výukové materiály.)
Platbu zasílejte až od ledna 2015.

Kapacita kurzu je omezena.

Kurz bude probíhat na KAJL PedF UK – Celetná 13, Praha 1, učebna C2.

Číslo účtu a formulář přihlášky jsou k dispozici zde.

Další informace na ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz

Mgr. Ivana Jančovičová
vedoucí kurzu


 
Souborné a státní závěrečné zkoušky – leden 2015

Bakalářské studium
Písemná souborná zkouška z lingvistiky: úterý 13. 1., 9 – 13, C1
Písemná souborná zkouška z literatury: čtvrtek 15. 1., 9 – 13, C1

SZZK: čtvrtek 22. 1. – diplomní | čtvrtek 29. 1. – nediplomní
Navazující magisterské + dobíhající magisterské studium
Písemná souborná zkouška z lingvistiky: pondělí 12. 1., 9 – 13, C1
Písemná souborná zkouška z literatury: středa 14. 1., 9 – 13, C1

SZZK: pátek 23. 1. – diplomní | čtvrtek 29. 1. – nediplomní


 
SZZ Učitelství pro 1. stupeň – specializace anglický jazyk – středa 14. 1. 2015 od 14:00
 


 
Pokud se student nemůže dostavit k SZZ
(např. nesplňuje podmínky pro konání dané části SZZ),
je povinen se písemně omluvit mgr. I. Jančovičové.

 


 

Termíny závěrečných zkoušek rozšiř. studia – leden/únor 2015

Ročníky končící v letech 2011, 2012, 2013, 2014

  DATUM POZNÁMKY
Termín zkoušky 1. ledna 2015
(pátek)
2.února 2015
(pondělí)
Celetná 13
(místnost bude upřesněna).
Termín, který preferujete,
uveďte na přihlášce.
Termín podání
přihlášky
do 19. prosince 2014
(pátek)
na stanoveném formuláři
(Závazná přihláška
ke státní závěrečné zkoušce),
odevzdat paní Čížkové spolu s indexem.
Podmínkou je ukončení
2. ročníku = všechny zkoušky
jsou složeny a zápočty uděleny.
Závěrečnou práci
odeslat konzultantovi
do 5. ledna 2015
(pondělí)
poslat e-mailem
Závěrečnou práci
odevzdat na fakultě
do 9. ledna 2015
(pátek)
1 výtisk svázaný v kroužkové
vazbě + 1x na CD odeslat
do podatelny v M. D. Rettigové 4
Možnost odhlášení
od zkoušky
do 9.  ledna 2015
(pátek)
bez penalizace, veškerá odhlášení
po tomto datu budou považována
za propadlý termín.
Konzultanti vypracují posudek a odevzdají
na katedře
do 26. ledna  2015
(pondělí)
2x podepsaný originál,
včas seznámí posudkem kandidáta

 


 

Rozpis výuky rozšiřujícího studia – Anglický jazyk

1.ročník: od 23. 9. 2014, každý lichý týden, od 9 do 16 hod. v učebně C14
2.ročník: od 30. 9. 2014, každý sudý týden, od 9 do 16 hod. v učebně C14


 

Výsledky přijímacího řízení pro obor
Učitelství pro 1. stupeň – specializace anglický jazyk

Wanková Natálie – 53
Juránová Veronika – 52
Plíšková Magdaléna – 52
Kunzová Šárka – 49
Kunzmannová Renata – 47
Řešátková Klára – 47
Rechnerová Maria – 42
Babušíková Karolina – 41.5
Smrčková Magdaléna – 41
Šandová Lucie – 40
Jandová Denisa – 37.5
Síbrová Radka – 37
Šmídová Valerie – 36
Prchalová Aneta – 36

Pobudová Klára – 31
Belhajová Hana – 30.5
Jůzová Kateřina – 30
Urválková Karolína – 29
Turková Nikola – 27
Pospíšilová Eliška – 25.5
Skalická Zuzana – 25
Kroulíková Tereza – 21.5
Nováková Eliška – 21

Zkušební komise Katedry anglického jazyka a literatury PedF UK doporučuje k přijetí uchazeče, kteří dosáhli minimálně 36 bodů.

 


 

Výsledky přijímacího řízení
obor učitelství – anglický jazyk – rozšiřující

Urbánek Josef: 33 bodů
Cachová Marie: 33 bodů
Čechtická Eva: 31 bodů
Hanšpach Daniel: 31 bodů
Umlaufová Dagmar: 28 bodů
Klimovičová Romana: 26 bodů
Wollerová Marie: 24 bodů
Fílová Šárka: 23 bodů
Uhlířová Michaela: 21 bodů
Horká Alena: 20 bodů

Procházková Dana: 15 bodů
Kabourková Jarmila: 13 bodů
Žáčková Jana: 12 bodů

Zkušební komise Katedry anglického jazyka a literatury PedF UK  doporučuje k přijetí uchazeče, kteří dosáhli minimálně 20 bodů.

 


 

Výsledky přijímacích zkoušek do programu celoživotního vzdělávání – obor – anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – rozšiřující pro školní rok 2014 – 2015

Maximální počet bodů: 40

Jméno a příjmení uchazeče Dosažený počet bodů
Kateřina Balcarová 29
Jitka Bartošková 27
Jitka Carevová 21
Jarmila Čečáková 22
Miluše Emrichová 28
Kristýna Kábrtová 27
Petra Klabačková 32
Helena Košťálová 35
Erika Kubelková 34
Veronika Lachnitová 33
Eva Lebedová 35
Veronika Ležáková 22
Lenka Mountasir Limberská 16
Monika Novotná 19
Veronika Pinčková 29
Jana Rabštejnková 34
Naděžda Ságnerová 26
Dagmar Schořová 28
Alena Slapničková 28
Jindřich Strejček 30
Marie Štorchová 20
Šárka Tichá 21
Pavla Tomášková 23
Petra Zezulová 24
Jana Žáčková 16

Požadavkům přijímací zkoušky vyhověl každý, kdo dosáhl minimálně 20 bodů.