SZZ Učitelství pro 1. stupeň – specializace anglický jazyk

SZZ Učitelství pro 1. stupeň – specializace anglický jazyk se bude konat ve čtvrtek 6. 9. 2018 ve 12:00 v Malém sále.

Učitelství pro 1. stupeň – specializace anglický jazyk

Přijímací zkouška z anglického jazyka se bude konat ve středu 5. 9. 2018 v 11:00 v R016.
V případě dotazů se obraťte na K. Červinkovou Poesovou.
Informace o přijímací zkoušce naleznete zde.

Změna sídla KAJL

V akademickém roce 2017/18 bude katedra anglického jazyka a literatury sídlit v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu UK na adrese
José Martího 31, 162 52 Praha 6.

Zde bude také probíhat výuka bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Specializace AJ pro 1. stupeň ZŠ a rozšiřující studium budou probíhat na PedF UK Magdalény Rettigové.