Announcements

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na KAJL

pro zájemce o bakalářské studium a rozšiřující studium Učitelství AJ pro 2. st. ZŠ a SŠ
viz Prohlubující kurz AJ pro pedagogické pracovníky

Data a čas konzultací: 15. 3., 29. 3., 12 .4., 26. 4., 10. 5. 2014

11,00 – 13,15 | přestávka | 14,00 – 15,30

V případě odvolání některé z konzultací bude náhradní konzultace 24. 5. 2014.

Cena kurzu: 3 500,-

V ceně kurzu zahrnuty výukové materiály.

Kapacita kurzu je omezena.

Kurz bude probíhat na KAJL PedF UK – Celetná 13, Praha 1, učebna C2.

Číslo účtu a formulář přihlášky jsou k dispozici zde.

Další informace na ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz

Mgr. Ivana Jančovičová
vedoucí kurzu

 


 
Termín SZZ specializace anglický jazyk pro studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ – 21. 5. 2014 ve 14:30 v C3
 


 

Termíny závěrečných zkoušek rozšiřujícího studia – červenec 2014

Ročníky končící v letech  2011, 2012, 2013, 2014

  DATUM POZNÁMKY
Termín zkoušky  2. červenec 2014
(středa)
- Celetná 13, (místnost bude upřesněna)
Termín podání přihlášky do 3. června 2014
(úterý)
- na stanoveném formuláři (Závazná přihláška ke státní závěrečné zkoušce)- odevzdat paní Čížkové spolu s indexem

- podmínkou je ukončení 2. ročníku = všechny zkoušky jsou složeny a zápočty uděleny

Závěrečnou práci
odeslat konzultantovi
do 9. června 2014
(pondělí)
-poslat e-mailem
Závěrečnou práci
odevzdat na fakultě
do 9. června 2014
(pondělí)
-1 výtisk svázaný v kroužkové vazbě + 1x na CD- odeslat do podatelny v M. D. Rettigové 4
Možnost odhlášení
od zkoušky
do 9. června 2014
(pondělí)
- bez penalizace- veškerá odhlášení po tomto datu budou považována za propadlý termín
Konzultanti vypracují posudek
a odevzdají na katedře
do 25. června 2014
(středa)
-2x podepsaný originál-včas seznámí posudkem kandidáta

 

Termíny závěrečných zkoušek rozšiřujícího studia
- září 2014

Ročníky končící v letech  2011, 2012, 2013, 2014

  DATUM POZNÁMKY
Termín zkoušky 22. září 2014
(pondělí)24. září 2014
(středa)
- Celetná 13, (místnost bude upřesněna)- termín, který preferujete, uveďte na přihlášce
Termín podání přihlášky do 30. června  2014
(pondělí)
- na stanoveném formuláři (Závazná přihláška ke státní závěrečné zkoušce)- odevzdat paní Čížkové spolu s indexem

- podmínkou je ukončení 2. ročníku = všechny zkoušky jsou složeny a zápočty uděleny

Závěrečnou práci
odeslat konzultantovi
do 25. srpna 2014
(pondělí)
-poslat e-mailem
Závěrečnou práci
odevzdat na fakultě
do 25. srpna 2014
(pondělí)
- 1 výtisk svázaný v kroužkové vazbě + 1x na CD- odeslat do podatelny v M. D. Rettigové 4
Možnost odhlášení
od zkoušky
do 25. srpna 2014
(pondělí)
- bez penalizace- veškerá odhlášení po tomto datu budou považována za propadlý termín
Konzultanti vypracují posudek
a odevzdají na katedře
do 17. září  2014
(středa)
- 2x podepsaný originál- včas seznámí posudkem kandidáta

 


 

Erasmus konkurz

Erasmus konkurz se koná v pátek, 11. 4. 2014. v 10 hodin v místnosti C7.
Více informací zde.
POZOR ZMĚNA!!!
Nově se ke konkurzu mohou přihlásit i studenti, kteří na Erasmus pobytu již byli a mají v úmyslu opakovaně vycestovat. Jediným omezením je maximální doba pobytu v zahraničí 12 měsíců v každém typu studia (bakalářském nebo magisterském).

Share