Přijímací zkoušky Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace AJ

Přijímací zkoušky na specializaci AJ pro nastupující studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
se budou konat v úterý 12. září 2017 od 10 hodin v místnosti R 016.

SZZK Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace AJ

Podzimní termín SZZK pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace AJ,
bude 5. září 2017 od 10:00 hodin.