Announcements

 

SZZ Učitelství pro 1. stupeň – specializace anglický jazyk

 
SZZ se budou konat v úterý 17. 5. od 9:30 v R210 (M. D. Rettigové)
a pátek 20. 5. od 11:30 v Malém sále v suterénu hlavní budovy.

Prosím počítejte hlavně s úterním termínem, bude-li finální počet přihlášených vyšší než 9, využijeme i páteční termín.


 

 


 

ERASMUS+ KONKURZ – studentská mobilita 2016-17

 
Konání: čtvrtek 17. 3. v 10:00, místnost C13
Do 15. 3. 15 hodin nejpozději odevzdejte, prosím, M. Bojarové následující dokumenty:

  1. CV
  2. Krátký motivační dopis specifikující tři partnerské univerzity, na kterých máte největší zájem studovat, s odůvodněním své volby (věnujte pozornost reálně vyučovaným předmětům na daných univerzitách – měly by se v co největší míře shodovat s vaším studijním plánem na následující ak. rok)
  3. výpis studijních výsledků za dosavadní studium ze SIS

Erasmus


 

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na KAJL

pro zájemce o bakalářské studium a pro zájemce o rozšiřující studium Učitelství AJ pro 2. st. ZŠ a SŠ

Data a čas konzultací:
2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5. 2016: 12:00 – 14:15, přestávka, 14:45 – 16:15
V případě odvolání některé z konzultací bude náhradní konzultace 4. 6. 2016.

Cena kurzu: 3 500,-
V ceně kurzu zahrnuty výukové materiály.

Kapacita kurzu je omezena.

Kurz bude probíhat na KAJL PedF UK – Celetná 13, Praha 1, učebna C2.

Formulář přihlášky s číslem účtu a dalšími informacemi

Další informace na ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz

Mgr. Ivana Jančovičová
vedoucí kurzu
 


 
Vážení studenti,
při případných problémech s registrací do předmětů se obracejte na mgr. Jančovičovou. E-mail: ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz