SZZ Učitelství pro 1. stupeň – specializace AJ

SZZ Učitelství pro 1. stupeň – specializace AJ se bude konat v úterý 22. 5. od 12:30 v Doktorské místnosti v 1. patře hlavní budovy v Rettigové.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na KAJL pro zájemce o bakalářské a rozšiřující studium Učitelství AJ pro 2. st. ZŠ a SŠ

Kurz akreditován jako: Prohlubující kurz AJ pro pedagogické pracovníky

Data a čas konzultací:

  • 24. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5. 2018 
  • 12,00–14,15, 14,45–16,15

V případě odvolání některé z konzultací bude náhradní konzultace 2. 6. 2018.

Cena kurzu: 3 500,-
V ceně kurzu zahrnuty výukové materiály.

Kapacita kurzu je omezena.

Kurz bude probíhat v budově PedF UK – Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Číslo účtu a formulář přihlášky k dispozici zde.

Další informace na ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz.

Mgr. Ivana Jančovičová
vedoucí kurzu

UPOZORNĚNÍ

 

V akademickém roce 2017/18 bude katedra anglického jazyka a literatury sídlit v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu UK na adrese
José Martího 31, 162 52 Praha 6.

Zde bude také probíhat výuka bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Specializace AJ pro 1. stupeň ZŠ a rozšiřující studium budou probíhat na PedF UK Magdalény Rettigové.