Announcements

 

SZZ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – specializace AJ

 
SZZ se bude konat ve čtvrtek 8. 9. ve 14:30 v R 216.