Katedra anglického jazyka a literatury PedF UK pořádá

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

pro zájemce o bakalářské studium anglického jazyka a o rozšiřující studium anglického jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

16. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5. (soboty)
vždy 12,00–16,30 (14:15–15:00 přestávka)

V případě zrušení některého setkání se náhradní uskuteční 25. 5.

Cena kurzu: 3 500,-

V ceně kurzu zahrnuty výukové materiály (starší přijímací testy, které nejsou jinak k dispozici).

Kapacita kurzu je omezena.

Kurz bude probíhat online přes ZOOM.

Přihláška

Přihlášku a potvrzení o platbě zašlete nejpozději do 8. 3. 2024 na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Garant kurzu: Mgr. Ivana Jančovičová
Další informace na ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz