Ph.D. Programme

Anglický jazyk a literatura s didaktikou

 
Informace o přijímacím řízení do doktorského studia pro akademický rok 2020/21 naleznete zde.
 
Pro další informace kontaktujte doc. PhDr. Petra Chalupského, Ph.D. (petr.chalupsky@pedf.cuni.cz).