Academic Staff Publications

Renata Pípalová

Investigating Aspects of Academic Discourse

Karolinum 2024

Kniha je dostupná zde.


 

Klára Uličná

Od praxe k teorii ve vzdělávání učitelů 

Rozvoj profesního vidění a didaktické znalosti obsahu v rámci videoklubů

Karolinum 2023

Kniha je dostupná zde.


 

Anastazija Kirkova-Naskova, Alice Henderson, Jonás Fouz-González

English Pronunciation Instruction 

Research-based insights

October 2021
John Benjamins Publishing Company

The book is available here.


 

Anna Čermáková and Markéta Malá

Variation in Time and Space 

Observing the World through Corpora

2021
De Gruyter

The book is available here.


 

Anna Čermáková, Thomas Egan, Hilde Hasselgård, Sylvi Rørvik

Time in Languages, Languages in Time 

2021
John Benjamins Publishing Company

The book is available here.


 

CHALUPSKÝ, Petr a kol.

Historie, paměť a identita v současné světové a české próze

Karolinum 2020

Obsah (pdf)

Kniha je dostupná zde.


 

ČERVINKOVÁ POESOVÁ Kristýna
ULIČNÁ Klára

Becoming a pronunciation teacher

The book is available here.


 

POESOVÁ Kristýna, WEINGARTOVÁ Lenka.

Character of Vowel Reduction in Czech English.

In VOLÍN Jan, SKARNITZL, Radek (eds.). The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages. Cambridge Scholars Publishing, 2018, 96 – 111, ISBN 1-5275-0390-9.

The book description and exctract is available here.


 

Jan Slavík, Jana Stará, Klára Uličná, Petr Najvar et al.

Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání

(2017)
ISBN 978-80-210-8768-2

The book is available in PDF here.


 

Tereza Topolovská

The Country House Revisited: Variations on a Theme from Forster to Hollinghurst

(2017)
ISBN 978-80-246-3672-6

The book is available at
Nakladatelství Karolinum and the University of Chicago Press.


 

Petr Chalupský

A Horror and a Beauty: The World of Peter Ackroyd’s London Novels

(2016)
ISBN 978-80-246-3161-5

The book (paper and e-book) is available at
Nakladatelství Karolinum and the University of Chicago Press.


 

Päivi Pietilä, Katalin Doró, Renata Pípalová

Lexical Issues in L2 Writing

(2015)
ISBN 978-1-4438-8022-0


 

Kristýna Poesová

Under the baton of schwa

Speak Out!
Newsletter of the IATEFL Pronunciation Special Interest Group
(January 2015 Issue 52)
ISSN 2313:7703


 

Klára Uličná (Kostková)

Rozvoj interkulturní komunikační kompetence

(2012)
ISBN 978-80-210-6035-7


 

Kolektiv autorů

Kurikulární reforma na gymnáziích – případové studie tvorby kurikula

Výzkumná zpráva
(2011)
ISBN 978-80-87000-81-6


 

Jarmila Novotná, Marie Hofmannová

The onset of CLIL in the Czech Republic

Selected texts from 2000-2008
(2011)
ISBN 978-3-8443-9784-0


 

Klára Lancová (Matuchová)

On the Nature of Language Humour

Analysis of Selected Works of Woody Allen
(2011)
ISBN 978-3-8443-0673-6


 

Petr Chalupský, Anna Grmelová (eds.)

Urban Spaces in Literature

Litteraria Pragensia, Studies in Literature & Culture
(2010)
ISSN 0862-8424


 

Petr Chalupský

The Postmodern City of Dreadful Night

The image of the city in the works of Martin Amis and Ian McEwan
(2009)
ISBN 978-3-639-14446-8


 

Anna Grmelová, Libuše Dušková, Mark Farrell, Renata Pípalová (eds.)

Plurality and Diversity in English Studies

Proceedings from the Third Prague Conference on Linguistics
and Literary Studies
(16 May 2007)


 

Renata Pípalová

Thematic Organization of Paragraphs
and Higher Text Units

(2008)


 

V. L. Forsyth

Lectures in English Literature to 1750

(2005)
ISBN 978-80-7290-356-6


 

Anna Grmelová, Libuše Dušková, Mark Farrel (eds.)

2nd Prague Conference on Linguistics
and Literary Studies: Proceedings

(14 May 2004)


 

Anna Grmelová, Libuše Dušková, Mark Farrel (eds.)

Prague Conference on Linguistics
and Literary Studies: Proceedings

(10 May 2002)


 

Anna Grmelová

The Worlds of D. H. Lawrence’s Short Fiction

(2001)


 

Radmila Perclová

The Implementation of European language Portfolio pedagogy in Czech primary and lower-secondary schools, beliefs and attitudes of pilot teachers and learners.


 

European Language Portfolio


 

David Little, Radmila Perclová

European Language Portfolio
Guide for Teachers and Teacher Trainers


 

Maria Pavesi, Daniela Bertocchi, Marie Hofmannová, Monika Kazianka

Teaching Through a Foreign Language